АБОС - Атлас београдског образовног система

Студија је удопуњена wеб апликацијом АБОС - Атлас београдског образовног система која представља врсту информационог система који повећава доступност података и омогућава активну улогу Секретаријата за образовање у праћењу и интерресорну координацију свих релевантних делова јавне управе Града Београда тако што садржи и приказује податке о свим предшколским и основношколским установама у Граду Београду које је могуће допуњавати и мењати у складу са могућим променама ситуације.

Различите врсте установа (редовне и специјалне школе, матична или издвојена одељења, затим различите врсте вртића итд.) имају засебне и јасно распознатљиве маркере на мапи. Поред сваког маркера стоји одређен број основних података о одабраној установи - нпр. назив установе, укупан број деце/ученика, укупан број одељења тј. група, просечна величина одељења тј. група у 2014. години, укупан број васпитача и наставника, број ученика по наставнику тј. деце по васпитачу у 2014. години итд. Даљим одабиром сваког од маркера се приказују остали подаци о објекту.

Корисник АБОСА на самом почетку, пре приказа, има систем филтрирања приказа објеката на мапи на основу једне или свих варијабла из базе података. Тј. одабир може да подразумева да ли се приказују само школе или само предшколске установе или обоје, у којим општинама, приватне или државне, издвојена одељења или матичне школе итд. За све нумеричке варијабле (нпр. укупан број ученика или  број васпитача и сл). опција филтрирања је нумеричка тј. заснована на опцијама: једнако, различито, једнако и мање; мање; једнако и веће; веће; од броја x до броја y; све у односу на број који наведе корисник.

Након што се селектовани објекти прикажу на мапи корисник има опцију да одабере појединачан објекат и захтева да му се прикажу сви остали објекти са подацима на основу одабране виеw опције у радијусу од 2 километра (основне школе и предшколске установе) који је јасно видљив и обележен. 

Апликација има и опцију приказивања трендова уколико корисник одабере више година у фази иницијалне селекције тј. филтрирања. Трендови су графички приказани за кључне варијабле нпр. укупан број деце/ученика, број наставника и васпитача; просечна величина одељења тј. група деце.

Апликација има опцију одабира одговарајућег оутпута и то две врсте: оутпут графичког приказа као што је принт сцреен одговарајуће селекције, радијуса одређеног објекта итд. и оутпут у виду табела за који постоји опција одабира које варијабле иду у редове нпр. општине, а које варијабле се приказују у колонама нпр. збир броја ученика, просечна величина одељења итд.