Укупно ученика:

Укупно НЕКОМБ. одељења:

Укупно КОМБ. одељења:

Укупно КОМБ. и НЕКОМБ. одељења:

Просечна вел. одељења:

Цена по ученику (РСД):

Цена по ученику (ЕУР):

Приказано на мапи:
Основна редовна државна школа
Основна специјална државна школа
Предшколска државна установа
Основна редовна приватна школа
Специјално одељење у редовној државној ОШ
Предшколска приватна установа